Tin tức giáo dục

Cập nhật lúc : 11:32 13/11/2020  

Thao giảng dự giờ


Thao giảng chào mừng 20/11

Thực hiện kế hoạch chuyên môn năm học của nhà trường, thực hiện kế hoạch thao giảng dự giờ chào mừng ngày 20/11. Trường MN Thủy Lương tổ chức thao giảng dự giờ giáo viên từ ngày 03/11 đến ngày 13/11.

 Thao giảng dự giờ là một hoạt động chuyên môn của quá trình giảng dạy nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên hiểu sâu sắc hơn nội dung giảng dạy, tích cực đổi mới phương pháp, sáng tạo giúp đỡ lẫn nhau trong việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lồng ghép nội dung chuyên đề “xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”. Góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong chuyên môn, phát triển phong trào thi đua trong nhà trường và đây cũng là một căn cứ để đánh giá thực trạng giáo viên, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.