Thông báo

Cập nhật lúc : 13:52 18/11/2020  

Kết quả dự giờ 20/11

  PHÒNG GD & ĐT HƯƠNG THỦY         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON THỦY LƯƠNG                  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

                                                  

          Số:   /BC-MNTL                               Thủy Lương, ngày 16 tháng 11 năm 2020

BÁO CÁO

TỔNG KẾT DỰ GIỜ THAO GIẢNG CHÀO MỪNG 20/11

 

Thực hiện kế hoạch thao giảng dự giờ chào mừng ngày nhà giáo Việt 20/11.

chuyên môn trường mầm non Thủy Lương  báo cáo kết quả  thao giảng dự giờ như sau.

1. Mục đích-yêu cầu

 Thao giảng là một hoạt động chuyên môn của quá trình giảng dạy nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên hiểu sâu sắc hơn nội dung giảng dạy, tích cực đổi mới phương pháp, sáng tạo giúp đỡ lẫn nhau trong việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lồng ghép nội dung chuyên đề “xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”. Góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong chuyên môn, triển khai phong trào thi đua trong nhà trường và đây cũng là một căn cứ để đánh giá thực trạng giáo viên, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

2. Hình thức

- Giáo viên được bốc thăm lĩnh vực HĐ học và ngày dạy trong chủ đề tháng 11/2020.

3. Số lượng giáo viên tham gia: 24/25 giáo viên

4.     Kết quả thực hiện

a) Ưu điểm:

Chuyên môn nhà trường đã triển khai kế hoạch, thực hiện nghiêm túc kế hoạch chỉ đạo của nhà Trường.

 Số lượng giáo viên tham gia dự thi cao tỷ lệ 96%

Giáo viên tích cực hưởng ứng tham gia có hiệu quả.

*/ Bài dạy các hoạt động:

Chuẩn bị:

- Kế hoạch soạn soạn đầy đủ rõ ràng, đầy đủ các bước đưa ra yêu cầu phù hợp.

Địa điểm tổ chức phù hợp, sắp xếp chổ ngồi hợp lí cho trẻ.

Nội dung hoạt động:

Giáo viên nắm chắc yêu cầu và kiến thức cơ bản của hoạt động

Kiến thức, kỹ năng cần truyền thụ cho trẻ: Phù hợp với chủ đề

Rèn luyện củng cố và mở rộng kiến thức, vốn sống cho trẻ

Tích hợp nhẹ nhàng, phù hợp, gần gũi với cuộc sống thực tế của trẻ

Phương pháp tổ chức

Tổ chức các hoạt động cho trẻ hợp lý, tự nhiên, thể hiện khả năng linh hoạt,   sáng tạo của giáo viên như cô Mai Thị Cẩm Thạch, cô Lê Thị Hiền Hòa, cô Ngô Thị Thu Hương, Cô Mai Thị Thúy Tình,  Nguyễn Thị Diễm Thúy,cô Nguyễn Thị Vẽ…

Nhiều hoạt động đã khai thác các phương tiện dạy học, ĐDĐC có khoa học và hiệu quả như cô Mai Thị Cẩm Thạch, Nguyễn Thị Ngọc Tân, Nguyễn Thị Bé

Kết quả trên trẻ

Hoạt động diễn ra tự nhiên, nhẹ nhàng phù hợp tâm sinh lí của trẻ.

Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động. Trẻ nắm được nội dung về kiến thức, kỉ năng qua việc thực hiện, trãi nghiệm và trả lời câu hỏi.

b) Hạn chế

          Một số giáo viên chưa chịu khó tìm tòi sách vở tham khảo tài liệu khi tổ chức hoạt động

        Một số giáo viên chưa linh hoạt, sáng tạo, chưa phối hợp các phương pháp hợp lý, tăng cường tính chủ động, tính tích cực hoạt động của trẻ, đảm bảo trẻ “học bằng chơi chơi bằng học”.

Một số giáo viên chưa thâm nhập được nhiều về phương pháp giáo dục mầm non mới, còn nặng về lí thuyết, làm thay trẻ, mang tính áp đặt. chưa linh hoạt sáng tạo trong việc xữ lí tình huống và sự tương tác giữa hai giáo viên, khuyến khích sự tương tác giữa cô và trẻ và giữa các trẻ trong nhóm lớp.

Việc ứng dụng CNTT, khai thác các phần mềm trong công tác giảng dạy còn hạn chế.

 Kết quả

Đạt yêu cầu 02 giáo viên ( Kim Trinh, Thanh Vân)

Khá 02 giáo viên ( Huyền Trang , Cẩm Uyên)

Tốt 20 giáo viên

Trên đây là kết quả tổ chức thao giảng dự giờ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của Trường Mầm non Thủy Lương năm học 2020-2021./.

                                                                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                             Nguyễn Thị Thu Hoàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lượt xem : 1

Các tin khác