Thứ Hai, 23/11/2020

Buổi sáng

Hội ý ban giám hiệu

Thực hiện các hoạt động CS, ND GD trẻ 

Buổi chiều

Thực hiện các hoạt động chiều

Thứ Ba, 24/11/2020

Buổi sáng

Thực hiện các hoạt động CS, ND, GD trẻ

 

Buổi chiều

Thực hiện các hoạt động chiều

Thứ Tư, 25/11/2020

Buổi sáng

Thực hiện các hoạt động CS, ND, GD trẻ

Bí thư họp đảng ủy phường

Buổi chiều

Thực hiện các hoạt động chiều

Thứ Năm, 26/11/2020

Buổi sáng

Thực hiện các hoạt động CS, ND, GD trẻ

Buổi chiều

Thực hiện các hoạt động chiều

Thứ Sáu, 27/11/2020

Buổi sáng

Thực hiện các hoạt động CS, ND, GD trẻ

Buổi chiều

Thực hiện các hoạt động chiều

Chủ nhật xanh

Thứ Bảy, 28/11/2020

Buổi sáng

Họp chi bộ phân tích chất lượng cuối năm